DET NATURLIGE TIL DET UNIKKE OG UNIKKE TIL DET NATURLIGE