Soulhearts er født på baggrund af et ønske om børn og familier fortjener at blive mødt og “set” med fokus på naturlighed og ressourcer. Hertil mine mange års erfaringer i at støtte og guide til trivsel.

Udover min kreativitet og passion som fotograf, er jeg sansemotorisk vejleder og har været omkring den pædagogiske verden via studie og arbejdspladser. Hertil kurser og uddannelser inden for den alternative og holistiske verden. 

Jeg værdsætter det ægte og autentiske. Det smukke i det naturlige. Nærværet og sjælens ønske om at blive set og hørt.

Legens latter og visdommens indsigt.
At se og blive set, uanset hvem vi er, og hvor vi er i livet.

Vi er alle krop, sjæl og sind. 

Hver og en har vi en historie med os fuld af nuancer og potentiale. 

Jeg er beriget med at være en glad personlighed og “Mutti”, Kæreste, Søster, Farmor, Svigermor, Bonus, Veninde, Datter

Personlig er jeg selv lagt i vuggen som en hjertelig og sensitiv sjæl med en stærk intuition. For ca. 15 år siden var jeg igennem en lærerig tid efter slem ulykke (nakkeskabe), hvor jeg erfarede at samarbejde bevidst med egen krops primære sanser og centralnervesystem som støtte til at genfinde egen trivsel. Efterfølgende tog jeg bl.a.uddannelsen som sansemotorisk vejleder for at få teori på egne praktiske erfaringer.

Hurra for det i dag, hvor jeg bruger det konstruktiv som arbejdsredskab i at støtte børn og familier til at blive set og favnet, som dem I er… med og uden behov for særlige hensyn. 

CV – FAGLIGT:

  • Fra 2013 –  Sjælsfotograf og vejleder til sansestærke børn og familier
  • Uddannet Sansemotorisk vejleder med fokus på trivsel, sanser og centralnervesystemets behov og egenskaber.
  • Rundede Pædagoguddannelsen – CVU
    Her fandt jeg min gave som sensitiv, introvert/ekstrovert og vejen som sjælsfotograf og sansemotorisk vejleder. Samtidig et hjertelig ønske om at skabe muligheder for at “Se og blive set” bag det udmiddelbare, som jeg opdagede var helt naturligt for mig.  
  • Søgte videre omkring den holistiske verden til forskellige uddannelser og kurser. Bl.a zoneterapeut, børnemassage, sanseintegration. Disse følges løbende op.
  • Mine første 13 år i erhvervslivet var administrativt i forskellige brancher. Fandt ud af, jeg meget hellere ville have med mennesker at gøre. .

“TAK  fordi du ser min dreng bag hans diagnose. Jeg er rørt
… har kæmpet så længe for at andre også kan se han er en dejlig dreng og ikke kun hænger i gardinerne”

Du er en ener…. Det bliver svært at vælge billeder…
Tak for en dejlig dag sammen med dig og familien

Mine børn snakker om dig endnu. Du har virkelig gjort indtryk på dem